Venskabsgilder

Borger og Fugleskydningsselskabet Frederikssundhttp://bogf-frederikssund.dk

Haderslev Skydeselskab af 1857http://www.haderslevskydeselskabaf1857.dk

Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug - www.hobs.dk

Horsens Borgerlige Skyttelaug - http://www.papegojen.dk

St. Knudsgilde Flensborg -  http://www.knudsgildet-flensborg.dk

Silkeborg Skyttelaug - http://www.1857.dk

Aarhus Borgerlige Skydeselskab - http://www.aarhusborgerligeskydeselskab.dk

 

 

 

For brødrene