DET BRODERLIGE SKYDESELSKAB

Selskabets historie er meget veldokumenteret. I følge vedtægterne, i hin tid kaldet "Gildeskraaen", er det stiftet i 1431 af Aalborgborgmester Peder Ilfarsøn. Denne "Skraa", er skrevet i 1441 og er særdeles velbevaret. Den befinder sig på Landsarkivet i Viborg. Senere forskning har dog dokumenteret, at Selskabet er fra før 1425. I et dokument, der befinder sig på Stadsarkivet i København, kan man læse, at Guds Legems Lau, har udlånt penge til en Aalborgborger. Dokumentet er dateret 1425.

Selskabets Overordentlige Æresbrødre

Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik af Danmark

Selskabets Æresbrødre

Grosserer Jørn W. Rosenmeier

Bankdirektør Jens Peder Christensen

Salgsinspektør Flemming Kristiansen

Selskabets Overordentlige Brødre

Borgmester, Thomas Kastrup-Larsen

Oldermand Heinz Rudebeck, St. Knuds-Gilde i Flensborg

Æresformand Finn Wohlert, Haderselv Skydeselskab af 1857

Formand Johnny Midtgaard, Horsens Borgerlige Skyttelaug

Stefan Lamme, Tumathorp Sankt Knuts Gille

BESTYRELSEN

Salgschef Poul Christian Petersen Bach, Formand

Salgschef Lars Kiær, Næstformand

Kontorchef Jens Christian Skov, Sekretær

Skattechef Ulrik Nielsen, Kasserer

Luftkaptajn Bjarne Jakobsen

Direktør Asger Jensen

Bygningschef Dan Brock Faber

REPRÆSENTANTSKABET

VVS installatør Per Rasmussen, ordførende

Afd. direktør Kristian Petersen

Elinstallatør Tommy Johannessen

Chefkonsulent Teis Brøting

Købmand Finn Eriksen Møller

Skorstensfejermester Jens Hellmers

Malermester Allan Holm

Direktør Peter Lübech-Jensen

Direktør Klaus Johansen

Direktør Carlo H. Justesen

Ingeniør Peter Korsbæk

Direktør John Laursen

Sales Controller Morten Schubert Nielsen

Direktør Preben Pedersen

Politiassisten Per Dahl Nielsen

Forretningsindehaver Jan F. S. Sørensen

Kantineleder Ib Uhrenholdt

Chefkonsulent Peter Nørkjær

Direktør Erik Lunden

Industriassurandør Karl Anton Olesen

Senior Key Account Manager Steffen Treffer

SELSKABETS ADRESSE

Det Broderlige Skydeselskab

Sdr. Skovvej 30

9000 Aalborg

KONTAKTINFORMATION

Det Broderlige Skydeselskab

Poul Christian Petersen Bach, Formand

Vesterhavsvej 51

9492 Hune

Telefon: 23 74 80 98

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kasserer: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Sekretær: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

FORPAGTERNE

Skydepavillonen:

Charlotte Freudendal

Tlf.: 98 12 01 02

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Hjemmeside: www.skydepavillonen.dk

Aalborgtårnet:

Helle Abildgaard

Tlf.: 98 77 05 11

Hjemmeside: www.aalborgtaarnet.dk

 

For brødrene