PAPEGØJEGILDET AF 20. MAJ 1431

Selskabet har domicil i Skydepavillonen ved foden af Aalborgtårnet. Med en storslået udsigt over Aalborg og Limfjorden varetager Selskabets Brødre følgende vedtægt:

§ 2: Selskabets øjemed er at gavne og fornøje ved at samle Brødrene til skive- og fugleskydninger og til selskabelige sammenkomster, samt at udnytte Selskabets bevillinger.
 

Virtuel Tapas og øl smagning
lørdag d. 20. marts
 

Eksklusivt for Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg 

Det er alt for længe siden, at brødrene har været samlet for at gavne og fornøje. Lad os kaste corona lænkerne og mødes virtuelt over veltillavet tapas og smagfulde øl, afstemt maden. Vi smager 6 øl og 5 anretninger, garneret med røverhistorier af mere eller mindre ædruelig karakter, alle selvoplevede, selvhørte eller selvdigtede, fortalt af broder Jørgen Rüdinger. Jørgen har 23 års erfaring fra Carlsberg og har afholdt mere end 300 ølsmagninger, ”live” og nu også virtuelt.

Charlotte har lavet den dejlige mad, som I bedes afhente på Skydepavillonen i tidsrummet 12-15, lørdag d. 20. marts. Her får I også udleveret de 6 øl, så de kan komme på køl i god tid inden start. (Ib og Poul tilbyder, også denne gang, udkørsel).

Arrangementet begynder Kl. 17.30, hvor I skal være logget ind på det møde, som I bliver indkaldt til ved betaling.

Menu og øl er følgende:

Velkomstøl

Grimbergen Rouge

Fennikelpølse med rødpesto.

Kronenbourg Blanc

 Chorizopølse med oliven og aioli.

Jacobsen Viva Classic

Røget kyllingebryst med hjemmelavet mangochutney.

Brooklyn East India Pale Ale

Gorgonzola og Tomme de Savoie med druekompot.

Jacobsen Brown Ale

Mørk chokoladekage med brombærcoulis

Gamle Carlsberg Porter

(brød og smør inklusiv)

Pris pr. 2 personer Kr. 495,00

 

Tilmelding på mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.   senest søndag d. 14/3

Betaling via bankoverførsel: 5079  0001616571, Husk at oplyse navn ved betaling.

 

Med broderlig hilsen

Poul Chr. Petersen Bach

Formand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Storstilet vision for ikonisk tårn:

Udvidelse og med bjergbane

------------------------------------------------------------

Mine kære brødre

Med største beklagelse må jeg desværre meddele jer, at den annoncerede 1. vinterskydning hermed er annulleret.

Dette skal ses i lyset af, at vi ønsker at afvikle en harmonisk skydning i rette broderånd.

På bestyrelsens vegne

Poul Christian Petersen Bach
Formand DBS 1431

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokalskydningen den 24./25. oktober er aflyst og
udsat til den 10./11. april 2021 i Aalborg.
--------------------------------------------------------------------------

Aflyst:

1. vinterskydning torsdag den 8/10-20

Kære brødre

Vigtig information !

En enig bestyrelse har valgt at skydningen på torsdag gennemføres under hensyntagen til gældende covid-19 retningslinjer. 

Dette medfører at skydningen denne gang undtagelsesvis kræver skriftlig tilmelding til Selskabets sekretær på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Deltager antal er maksimeret til 50 personer efter først til mølle princippet.
Tiltaget er for at kunne overholde forsamlings reglerne.
Tilmeldingen er sket, når bekræftelse er modtaget retur fra sekretæren.

God weekend til alle.

Bestyrelsen


Kære Brødre

På baggrund af den nuværende Covid-19 situation, har Bestyrelsen for Det Broderlige Skydeselskab – Aalborg i dag besluttet at udskyde Kongefesten 2020.

Tidspunktet for Kongefesten 2020 fastsættes senere, når der igen er mulighed for gennemførelse af Kongefesten 2020.

På Bestyrelsens Vegne

Mads Lundby

Formand for festudvalget.

Proceduren vedrørende tilbagebetaling af indbetalte beløb er, at du sender en mail til Ulrik Nielsen på  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  og oplyser reg. nr. og kontonr. , samt det indbetalte beløb.

 

Kongefesten 2020 er nu udskudt

kongefest 2020

 

Ikke afhentede lotterigevinster fra fugleskydningen 

 

Kære Skydebrødre

På grund af Covid 19 har det ikke været muligt at afvikle de 3 sommerskydninger maj, juni og september, hvor skytten med højeste score i alle 3 skydninger under normale omstændigheder er Selskabets nye Skivekonge.

Det er derfor besluttet, at værdigheden i år skal afgøres ved september skydningen, således, at bedste skytte til skydningen 10. september 2020 er Selskabets Skivekonge 2020.

Dette års Skivekongetitel kan ikke medregnes i regnskabet om 3 x Skivekonge med ret til opsætning af skjold.

 

Med broderlig hilsen
Per Dahl Nielsen
Skydeudvalgsformand
 

BAKKEGOLF/BRODERGOLF

 

I år er det Horsens der afvikler Brodergolf torsdag 10 september 2020.
Der spilles på Horsens golfbane,

Alle er velkomme til at deltage, idet jeg udtager en bruttotrup på 4 spillere der er gældende i turneringen.

Transport til Horsens bliver tilrettelagt i første uge af september og hvilke spillere der er på bruttoholdet. ( konditioner er vedlagt som bilag ).

Men inden og sædvanen tro, afholder vi her i Aalborg 2 matcher inden vi drager til Horsens for at hente pokalen.

Mandag den 24 august kl. 1300 på Ørnehøj golfbane i Gistrup

Onsdag den 2 september kl. 1300 på Ørnehøj golfbane i Gistrup

Det vil være spisning og præmieoverragelse umiddelbar efter matcherne .

Tilmelding ASAP ved indbetaling af kr. 200 til spisning , øl eller vand og præmier.

Navn, handicap Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Indsæt penge på konto. 9128 4560676439 Spar Nord

Husk alle er velkommen.

Vi ses

Bøje Bjørklund


 


Kære Brødre -

til behagelig orientering følger hermed referat og retnings linjer for Corona situationen, og vort regelsæt for en hensigtsmæssig afvikling af Fugleskydningen 2020. 

Vi glæder os over, at tidligere borgmester Henning G. Jensen, nu også har tilmeldt sig til årets Fugleskydnings frokost.

Jeg har forhørt mig om politiets håndtering af overgangen fra forsamlings forbudets 100 personer d. 7 august - og overgangen til 200 personer de 8 august.

Jeg har forhørt mig på landsrets dommer niveau, og den stående instruks til politiet er klar : Der vil ikke blive eksekveret en håndfast håndtering - men alene blive givet vejledning. Vi kan således med sindsro, glæde os til at mødes for at gavne og fornøje.

       Referat af møde i Corona udvalget 

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand


Mine kære brødre

Forberedelserne til vor kommende Fugleskydning d. 7 & 8 august er nu i fuld gang, og vi har som bekendt nedsat et udvalg, der skal arbejde med de praktiske forholdsregler, så vi alle får en god oplevelse, Der vil være praktiske tiltag, der sikrer at selve skydningen forgår under sikre forhold - og meget mere om det i god tid inden vi mødes.

På den ligeledes positive front, er det mig en glæde at kunne meddele at byens Borgmester Thomas Kastrup-Larsen,
thomas kastrup_larsen
har accepteret vor invitation til at deltage ved den store frokost på skydnings anden dag, ligesom vore brødre fra Silkeborg, Haderslev og Hjørring allerede har meldt tilbage, at de ser frem til at vi mødes - og at de vil møde, i rette broderånd - For at gavne og fornøje. God dag kære brødre.

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand


Mine kære brødre - denne opdatering

er der mange brødre der har set frem til i stor forventning - også jeg! Vi har oplevet et noget anderledes forløb, af året end vi kunne have ønsket os, og det er rigtig ærgerligt for vor majestæt, at han ikke nær har fået hilst så meget på brødrene som han burde.

Men - det er selskabets vigtigste forpligtigelse, at afholde sommerskydninger, vinterskydninger, Fugleskydning samt kongefest og fastelavnsfest - samt generalforsamling. Disse emner har lagt bestyrelsen meget på sinde, og adskillige brødre har i ord og tale gjort opmærksom på - at det snart kunne være rart at mødes igen. Og det gør vi også. Netop på den dag hvor vi burde have afviklet vor regelmæssige sommerskydning, er det mig en glæde endelig at kunne bekræfte, at vi afvikler vor fugleskydning som planlagt d. 7 & 8 august i år.

Vi ved, at det kommer til at betyde, tilpasning af aktiviteterne ift. smittefaren. VI undlader at marchere gennem byen - vi nøjes med at invitere 6 personer fra hvert af vore venskabsgilder. Vi afviklet et let ændret arrangement omkring optagelse af de nye brødre - og skjoldskiftet. og vi etablerer et bette udvalg, der i tæt samarbejde med Charlotte sikrer, at vi passer på hinanden. Der vil blive formuleret sikkerhedsmæssige tiltag der fokuserer på respekt for, at de til enhver tid gældende retningslinier overholdes - også som tryghedsopbyggene moment.

Blandt de nyskabende elementer er en ændring af menuen til aftenspisningen. Ålen ryger i år, og der er valgt en hovedret værende sovs og kartofler og bløde løg. Forret er snittet med dyrekølle og ægge stand.

Vor Fuglekonge har af ganske let forståelige grunde, lidt længere snor i antallet af gæster ift. vore fortrinlige brødre i Silkeborg :-) Vi vil også sørge for at dette års majestætspar der har markeret sig med fine tiltag får lov til at blive en del af vore oplevelser sammen med venskabsgilderne i det kommende år. Teresa og Bent er et meget helstøbt, engageret og herligt par - tak for indsatsen indtil nu.

Vi etablerer et område for de af vore seniorer, og øvrige potentielt udsatte, ved spisningerne - som alle kommer til at foregå i den store restaurant 1 & 2 - hvor de ældste får mulighed for at sidde med ekstra afstand mellem stolene. Vi opfordre brødrene til at respektere de til enhver tid gældende regler for at hilse på hinanden, og er sikre på at alle vil bidrage aktivt til at sikre god ro og (u)orden.

Vi ved godt, at enkelte vil vælge at blive hjemme, af sikkerhedsmæssige hensyn - og vi kunne måske også have ventet lidt med skydningen - Men vor fornemste og mest presserende opgave er at komme igang igen - ogdet vil vi så komme.

Charlotte og Helle er allerede igang, og broder Kurt har netop på denne side omtalt dagens flotte besøgstal i Aalborgtårnet - det er da en glæde at kunne læse.

Vor generalforsamling forventes afviklet i August, og dette kræver at både Charlotte og vor dirigent kan på dagen, så det arbejdes der med lidt endnu, men det forventes at blive engang i august.

Vor ordinære skydning i september 3. sommerskydning d. 10 september afvikles som normalt. Ligeledes vor kongefest d. 25 september. Vor majestætpar skal fejres og roses. Og det vil de blive.

Sideløbende med alle de øvrige udfordringer har vi afviklet et møde med byens borgmester i forhold til vore ønsker om etablering af forbedrede forhold omkring Aalborgtårnet - og her ganske kort tid efter dette møde, glædes vi over invitation til at deltage i et 1. møde, med deltagelse af en af byens rådmænd, samt direktøren for Kunsten samt byens stadsgartner. Dette glæder selskabets bestyrelse overordentlig meget, vor præsentation har haft en god effekt, og nu håber vi på god kvalitet i den fortsatte dialog.

Vor udvalg der passer på vor bygningsmasse har fået udarbejdet energirapport på vort varmeanlæg, Og der er fejl og forbedringer der står til umiddelbar udbedring. Vor travle formand for repræsentanskabet Per Rasmussen, er i dialog med kommunen -og vi skal også have lavet interne forbedring i varmesystemet. Termostater og regulering er blandt disse emner.

Kære brødre - Den samlede bestyrelse ser SÅ meget frem til at vi mødes igen - Jeg vil for min part gerne takke bestyrelsen, udvalgene og vore forpagtere for en uhyrligt engageret indsats frem mod at vi kan mødes igen.

Fra alle os til alle jer - På glædeligt gensyn

 

 

fra alle_os


Information til brødrene.
2 Sommerskydning - Torsdag d. 11.06 -
Direktør Henrik Staun´s æres-skydning er aflyst.


Forsamlings-forbuddet er netop i dag 8.juni øget til 50 personer. Dette betyder, at vi ikke kan afvikle Henrik´s skydning som planlagt.
Vi afventer udviklingen i forhold til programsætningen af vor fugleskydning d. 7 & 8 august. Mere herom senere.

Jeg skal på det varmeste hilse fra vor majestæt 2017 Henrik Staun.
Henrik´s holdning til den aflyste skydning, kan vist nogenlunde tolkes sådan : "Jeg er ikke vred - Jeg er skuffet"

Send i øvrigt en venlig tanke til Charlotte L Freudendal-Pedersen og Helle Abildgaard der netop i dag åbner igen. efter henholdvis lukning siden marts & vinterpause.
Reserver din næste familie sammenkomst, eller måske Studenter-menu ud af huset hos Charlotte på 98 12 01 02 eller ring til Helle i Aalborgtårnet på tlf. 20 65 75 71 - og få det store overblik.
Vi ønsker jer begge en rigtig god sæson.

Broderhilsen
Formanden.Mine kære brødre – og navnlig mine kære brødres hustruer.

En ganske særlig hilsen til jer alle fra høje Majestæt Bent Jørgensen, og fru Teresa.

Teresa har et stort hjerte for hjælp til børn der er udsatte i familiesammenhæng, og især i denne tid oplever man et stort pres på landets centre for voldsramte kvinder – og deres børn. Krisecentret for voldsramte Kvinder i Aalborg, er målet for en aktivitet, en indsamling der orienteres om her.

Bevillingerne til centrene, er primært møntet på de voldsramte kvinder – der er ingen økonomisk råderum, til aktiviteter for børnene – det er her Teresa gerne vil samle alle brødrenes hustruer i en indsats for at bidrage til en indsamling, til fordel for børnene på Krisecentret i Aalborg - for at hjælpe.

Inger Østergaard, kender rigtigt mange af pigerne meget godt, og har velvilligt lovet at koordinere indsamlingen – OG den er skudt i gang – samtlige medlemmer af bestyrelsen og flere endnu har allerede sendt 250.- Kr. til Inger Østergaard.

Vi arbejder med en sidste frist der hedder 1. Juni – og fremgangsmåden er enkel: 

Slut op om indsamlingen - overfør beløbet til Inger via Mobile Pay på tlf. 40 74 71 26 med oplysning om jeres navn. Ring evt. til Inger Østergaard.

Her er Teresas tanker om projektet:

Krisecenteret skal have tid til at tilrette aktiviteter til børnene til sommeren 2020.

Teresa talt med Krisecenteret for voldsramte kvinder i Aalborg, for at lære deres vilkår at kende, men har endnu ikke nævnt for dem, at vi er nogle stykker der har startet en donationsindsamling.

Jeg vil også sætte pris på, at beløbet for så vidt muligt er ens, 250,- dkk pr. overførsel.

Det vil være dejligt, at der kunne samles mindst 20.000,-dkk og gerne mere:-) 20.000,-dkk svare kun til 80 overførsler. Mon ikke at der er flere som vil hjælpe?

“ COVID 19 - Krisen øger risikoen for vold mod kvinder og børn, og truer vold mod kvinders basale rettigheder.

Når familier er tvunget i isolation og samtidig oplever stress, økonomisk tab og/eller mister deres job - som det er tilfældet for mange i Danmark med den nuværende Coronavirus - øges risikoen for, at kvinder i voldelige forhold og deres børn bliver udsat for mere vold.

Lige efter Statsministerens udmelding den 11. marts om nedlukning af Danmark, oplevede Krisecenteret ekstra mange henvendelser. Ydermere er der blevet etableret flere nødpladser.

Krisecenteret i Aalborg er et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn som er udsat for psykisk, seksuel og fysisk vold i nære relationer.

Jeg har været i kontakt med centeret, og i modsætning til at der findes økonomiske midler til de nødvendige aktiviteter til kvinder, findes der ikke nogen penge til at aktivere børnene, hvis hverdag på centeret er alt andet end hvad et barn fortjener, og har brug for.

Vi må heller ikke glemme hvilken hverdag de børn kommer fra, hvad de har med sig i bagagen samt hvilket familieliv de har været vidende til i deres respektive hjem!

- Hvorfor synes jeg, at vi kan gøre en forskel for disse børn?

I den ekstraordinær svære tid, hvor sommeren står for døren; leg, bold, udflugter, hav og natur kalder på en masse glade børnestemmer, tænker jeg, at os som har overskud til at hjælpe dem til lidt livsglæde, bør gøre det.

Min tilgang til livet har altid været og er fortsat, at dem som har styrke og overskud i deres liv, bør hjælpe dem, som uforskyldt ikke har det.

Børn og unges trivsel afhænger langt hen ad vejen af, hvad de voksne gør og siger.

Børn spejler sig nemlig i deres forældres adfærd.

Derfor når deres hverdag er præget af vold, angst og mørke efterlader dette katastrofale mén hos disse børn. Deres ulykkelige opvækst bider sig fast i deres mentale helbred og vil påvirke deres psyke gennem hele livet”

Jeg håber meget på, at vi i fællesskab kan skabe den nødvendige økonomiske ramme til at give disse børn muligheden for at opleve det smukke Nordjyske sommerland 2020 fra den skønneste side.

Teresa Jørgensen

teresa joergensen

 

Som formand for selskabet har jeg også valgt at bidrage –

I en sommer hvor vi ikke kan mødes på traditionel vis, vil jeg gerne foreslå, at brødrene tager en lille samtale med sin bedre halvdel, og så bakker op om en fin og smuk tanke der vil gøre en stor forskel.

Støt op om projektet – vi har alle muligheden for at gøre en stor positiv forskel for børn i Aalborg området.

Når vi passerer deadline, vil selskabet i samarbejde med Teresa og Bent tage skridt til en officiel overrækkelse af det indsamlede beløb, og her vil det være pigerne, der er vore fineste repræsentanter.

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand
Det Broderlige Skydeselskab i AalborgSelskabets fødselsdagshilsen til Dronning Margrethe


Mine kære brødre - Rigtigt god påske.

Jeg er oprigtigt ked af, at vi vi ikke kommer til at mødes på næste Torsdag d. 16 April - Og at vi kommer til at udsætte vor generalforsamling fra d. 30. April. I første omgang, har vi reserveret en dato : Torsdag d. 28 Maj - men kun tiden vil vise om denne dato kan blive benyttet i praksis. 

Jeg har også valgt, at reservere en alternativ dato, til vor fugleskydning i år - nemlig i forbindelse med vor ordinære skydning Torsdag d. 10 September / her har jeg reserveret fredag d. 11. september som en mulighed for at vi kan gennemføre vor fugleskydning i nogenlunde sædvanlig stil. 

Jeg er ked af, at vor Høje Majestæt Bent Jørgensen, kommer til at opleve et anderledes år som majestæt, og at vi efter alt at dømme, ikke kommer til at besøge vore venskabs gilder, i Juni og August som vi ellers plejer. Også ærgerligt for alle mine kære brødre - der tydeligt giver udtryk for, at de savner, at vi alle mødes på Bakken.

Men der er lyspunkter derude  - I går fik jeg en opringning fra vor kontakt i Frederikssund Luftkaptajn Gert Lauritsen, der gerne ville høre om vi arbejdede med en alternativ dato - og da vi så gør det, nævnte Gert - at Frederikssund, vælger at afvikle sin Fugleskydning week-enden efter. Så tingene vil langsomt finde tilbage til sit vante liv. Men det tager tid. 

Heldigvis er det ikke forbudt, at se sin nærmeste familie, og jeg har personligt valgt at se netop dem, til en lille påske-frokost her i Hune i dag. Mine skydebroder glas, skal minde mig om de brødre, som jeg sådan savner at mødes med. Dronning Elisabeth holdt forleden en af kun 5 taler i sin regeringsperiode på langt over 50 år til det Britiske folk i de Engelske medier forleden og budskabet var fornøjeligt : 

" We will meet our families again, We will meet our friends again" - Og kære brødre i nær og fjern - Jeg glæder mig til at se jer alle igen. Pas godt på hinanden - Og have en god påske 

På selskabets vegne

Poul Christian Petersen Bach 

Formand Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg 

PS:
Mange tak, for venlig opmærksomhed og gaver, fra nær og fjern i anledning af min runde fødselsdag i Marts.

 

Kære skydebrødre i Papegøjegildet af 20. Maj 1431 eller tidligere

Som det fremgår af vedtægterne fra 1441, er gildet stiftet ”for godt samsæde, endrægt og kærlighed i denne verden, som siges og sandt er, at intet er bedre end at øves og omgås i gode mænds samfund”. Det handler om ”at gavne og fornøje”. 

 Disse kloge ord bør man lægge på sinde i denne for os alle meget alvorlig situation.

 Derfor vil jeg meget gerne gøre Dronning Margrethes ord til mine fra Majestætens tv-tale til befolkningen 17. marts om coronakrisen:

 »Jeg har en appel til alle.«

 Vi er alle nødt til at besinde os med tålmodighed og håbe at krisen vil være rimeligt hurtigt forbigående.

 I farens stund holder vi sammen det ligger dybt i os mennesker. Og denne gang skal vi vise sammenhold ved at holde afstand. Det er helt naturligt, at vi er bekymrede, men lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid”. 

 Mine ord til jer som fuglekonge skal være: Livet skal leves videre og det er jeg overbevist om at alle skydebrødre er enige om. Som Søren Kirkegaard udtrykte det: Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed, der skal opleves.

OG husk, at livet er ikke for de knækkede. Jeg har et inderligt håb om at vi snart igen kan mødes på Skydepavillonen – og at nogle os også kan deltage i venskabs-selskabernes fugleskydninger i foråret og forsommeren.

 Må jeg tillade mig at citere den franske forfatter og digter Victor Hugo for disse ord: ”Selv den mørkeste nat vil ende, og solen vil stige”.

 Bevar jeres gode humør skydebrødre – og på et snarligt gensyn. 

 

Bent Jørgensen
fuglekonge

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 • Generalforsamling
  29. april 2021
 • 1. Sommerskydning
  20. maj 2021
 • Venskabsskydning i Hjørring
  29. maj 2021
 • 2. Sommerskydning
  10. juni 2021


 

For brødreneFor brødrene

For brødreneCopyright © 2021 Det Broderlige Skydeselskab - Vi indsamler ikke data om hverken brugere eller besøgende på hjemmesiden. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.